Staff Members


Director

Shaoxiang Wang 

wangshaoxiang@126.com

+86-591-22867335

Deputy Director 

Zhida Lin  lzd6336@126.com

+86-591-22867338

Chief 

Huirong Zhuang  

zhhr@fjnu.edu.cn 

+86-591-22867340 

ChiefQing Zhengzhengqing@fjnu.edu.cn +86-591-22867702