Staff Members

Director

Jiang Xingshan 

oice@fjnu.edu.cn 

+86-591-22867338

Deputy Director

Wang

Shaoxiang

wangshaoxiang@126.com

+86-591-22867335

Deputy Director

Shi Wei 

swfjnu@yahoo.com.cn 

+86-591-22867338

Clerk

Zhuang Huirong

oice@fjnu.edu.cn

+86-591-22867340